Jesteś tutaj: Konkursy 2012/13
Konkursy 2012/13
Napisał(a): Nauczyciele   
wtorek, 25 czerwca 2013

Gim2KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

UDZIAŁ I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

1. Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

Konkurs polonistyczny dla uczniów gimnazjum

Etap szkolny – 12 uczniów

 

Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum

Etap szkolny – 36 uczniów

Etap rejonowy  - 3 uczniów: Alicja Kawala, Filip Struzik, Mateusz Szymkowski

 

Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum

Etap szkolny – 5 uczniów

Etap rejonowy – 1 uczeń : Alicja Kawala

 

Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjum

Etap szkolny – 5 uczniów

Etap rejonowy – 5 uczniów: Sławomir Gicala, Wiktoria Jędryka, Alicja Kawala, Struzik Filip, Struzik Tomasz

Etap wojewódzki – 2 uczniów: Alicja Kawala 3a- laureat

Tomasz Struzik 3a – finalista

 

Konkurs biologiczny dla uczniów gimnazjum

Etap szkolny – 13 uczniów

Etap rejonowy – 2 uczniów: Edyta Tabak, Filip Struzik

Etap wojewódzki – 1 uczeń: Edyta Tabak- finalistka

 

Konkurs z Fizyki i Astronomii dla Gimnazjalistów

Etap szkolny – 8 uczniów

Etap rejonowy  - 4 uczniów: Alicja Kawala, Filip Struzik, Mateusz Szymkowski

Etap wojewódzki – 1 uczeń: Filip Struzik 3a- finalista

 

Konkurs chemiczny dla uczniów gimnazjum

Etap szkolny –  4 uczniów

Etap rejonowy  - 1 uczeń- Filip Struzik

Etap wojewódzki – 1 uczeń: Filip Struzik 3a - finalista

 

Konkurs języka angielskiego dla uczniów gimnazjum

Etap szkolny –  18 uczniów

Etap rejonowy – 8 uczniów: Alicja Kawala, Gabriela Rogowska, Zuzanna Filipek, Aleksander Londo, Gabriela Kupiec, Konrad Piwowarczyk, Natalia Kołodziej, Klaudia Baran

Etap wojewódzki:   3 uczniów: Alicja Kawala3a, Gabriela Kupiec 3d, Natalia Kołodziej 3b– finalistki oraz Aleksander Londo

 

Konkurs języka niemieckiego dla gimnazjalistów

Etap szkolny –  7 uczniów

 

Konkurs informatyczny

Etap szkolny – 12   uczniów

Etap rejonowy – 3 uczniów: Patrycja Matykiewicz, Piotr Paruch, M. Trzósło

Etap wojewódzki - 1 uczeń: Patrycja Matykiewicz 3c- finalistka

 

Konkurs biblijny

Etap szkolny – 15 uczniów

Etap rejonowy – 4 uczniów: Kawala Alicja, Możdzeń Joanna, Marcin Ból, Tabak Edyta

Etap wojewódzki - 3 uczniów: Tabak Edyta 3a- finalistka

Kawala Alicja 3a, Możdzeń Joanna 3b- laureatki

 

2. Konkursy organizowane przez inne instytucje

Konkursy polonistyczne

1)    Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI Panda - 9 uczestników:

Natalia Kołodziej 3b-laureat(56/60), Joanna Możdżeń – wyróżnienie (9 miejsce)

2)    Szkolny Konkurs Recytatorski „Popołudnie z Norwidem”– 16 uczestników

Gabriela Rogowska 3d – I miejsce

Maria Świgost 2c -  II miejsce

Aleksandra Walawska  2a - III miejsce

Natalia Kołodziej– wyróżnienie

3)    VII Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy „Nie tylko na scenę” – Natalia Możdżeń 1a –1 miejsce

4)    Konkurs literacki „Pewnej styczniowej nocy”  organizowany przez fundację „Panteon Narodowy”

pod patronatem Muzeum Narodowego w Krakowie ,Związku Inwalidów Wojennych RP, Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenia Polonistów XIV Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika w Krakowie – 1 uczestnik M. Świgost

5)    Konkurs recytatorski organizowany przez bocheński oddział NSZZ „Solidarnośc” z okazji wprowadzenia stanu wojennego – 1 uczestnik Julia Bieniek 1c- wyróżnienie.

7)    Konkurs recytatorski „Kraina Poezji – pamięci Juliana Tuwima” pod patronatem Starosty Bocheńskiego- 5 uczestników.

 

Konkursy z historii i WOS

1)     Konkurs tematyczny „ Polska Jagiellonów na tle wydarzeń z historii powszechnej 1386-1572” organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

etap szkolny -12 uczestników

etap rejonowy – 1 uczestnik : Alicja Kawala

2)    Konkurs tematyczny „Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborów w okresie Powstania styczniowego” organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

etap szkolny: 30 uczestników

3)     Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Żołnierze wyklęci. Historia, która mnie porusza” organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej – 3 uczestników

4)     Konkurs Epizody Niepodległości – „Żołnierze wyklęci” organizowany przez Fundację Niepodległości – 2 uczestników: Maksymilian Truś i Dominika Kotowicz – dyplomy i nagrody za uczestnictwo.

5)     Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy bliskich i losy dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”- 9 uczestników, prace 6 uczniów zakwalifikowano do etapu wojewódzkiego: Natalia Kołodziej, Maksymilian Truś, Julia Poprawa, Emilia Guzik, Iwona Rajca i ………..

6)    Historia Oxford Plus- 42 uczestników

Katarzyna Kawalec 1a, Jarosław Buszko 1d- laureaci I stopnia

Kamil Burkiewicz 1c, Agnieszka Mikulska 3a, Wiktoria Jędryka 3a – laureaci III stopnia

Filip Struzik, Tomasz Struzik, Joanna Możdżeń, Maciej Ostrowski, Paweł Głaz – laureaci IV stopnia

7)    11 edycja ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus – 32 uczestników

Natalia Możdżeń 1a – laureat I miejsce z wyróżnieniem ,Agnieszka Mikulska i Wiktoria Jędryka 3a - laureatki II miejsce, Izabella Morońska 3b – laureat III miejsce, Julia Budyś, Alicja Kawala, Edyta Tabak, Izabela Rajca, Jarosław Buszko , Paulina Morońska– laureaci IV miejsce.

8)    Konkurs „Ku wolnej Polsce” organizowany pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy i Miasta Miechów oraz Związku byłych Żołnierzy samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na Zachodzie – 3 uczestników – Karol Jarosz 2e 1 miejsce w kategorii prac multimedialnych

9)    Ogólnopolski konkurs fotograficzno-literacki „Regionalne kapliczki w obiektywie” organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych- 11uczestników

10) Ogólnopolski konkurs „Zachować dla przyszłych pokoleń – poszukujemy miejsc związanych z walką o niepodległość  Polski” organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i Muzeum Armii Krajowej – 4 zespoły – wszyscy uczestnicy zostali finalistami.

 

Konkursy z WDŻWR

1)IX edycja konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego  Popiełuszki dla młodzieży w wieku 14 do 19 lat organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka– wysłano 17 prac w kategoriach  literackiej i plastycznej.

 

Konkursy z geografii

1)    Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z geografii EDI PANDA - 18 uczestników

2)    Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GALILEO – 18 uczestników:

Daria Krawczyk 3d – laureat (3 miejsce)

Sławomir Gicala 2c – laureat (9 miejsce)

Tomasz Struzik 3a- laureat (5 miejsce)

Gabriela Rogowska –laureat (7 miejsce)

Krzysztof  Migdał – wyróżnienie (14 miejsce)

3)    Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Geografii OLIMPUS (sesja wiosenna 2013) – 10 uczestników

Alicja Kawala 3a– 1 miejsce laureat

Tomasz Struzik 3a– 3 miejsce laureat

Mateusz Szymkowski -11 miejsce laureat

4)    III edycja Międzynarodowego konkursu „Młodzież w lasach Europy- YOUNG PEOPLE in EUROPEN FOREST’S” organizowany  przez Lasy Państwowe i Towarzystwo Przyjaciół Lasu- 3 uczestników

 

Konkursy matematyczne

1)    Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2013  organizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  – 31 uczniów

Gicala Sławomir 2b- wyróżnienie

Możdżeń Natalia 1a – wyróżnienie

Gabriela Rogowska 3d – wynik bardzo dobry

Mateusz Szymkowski 3d- wyróżnienie

2)    Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów organizowana przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej przy Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

I etap - 3uczestników

II etap korespondencyjny – 2 uczestników Gabriela Rogowska, Mateusz Szymkowski – kwalifikacja do zawodów II stopnia

3)    Ogólnopolski konkurs matematyczny PINGWIN – 41 uczestników:

Gabriela Rogowska– wyróżnienie

Mateusz Szymkowski– wyróżnienie

4)    Miedzygimnazjalny  Konkurs Matematyczny  organizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Bochni – 11 uczestników

Kategoria :3 kl Gabriela Rogowska 3d- II miejsce

5)    Wojewódzki konkurs „Origami w 3D” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „MDK na 102” – 2 uczestników, Mariola Twardosz 1b- laureat

 

Konkursy z fizyki

1)    Polsko - Ukraiński Konkurs Fizyczny „ LWIĄTKO”, organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego:

Klasy II- 2 uczniów: Gicala Sławomir - tytuł Kaon

Klasy III – 11 uczniów: Mateusz Szymkowski–tytuł Taon,  Możdżeń Joanna-tytuł Taon, Struzik Filip-tytuł Taon

 

Konkursy z informatyki

1)    Konkurs Informatyczny dla Gimnazjalistów organizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Bochni

I miejsce - Piotr Paruch 2e

III miejsce - Mateusz Szymkowski 3d

Wyróżnienie - Patrycja Matykiewicz 3c

2)    Konkurs Junior B3 w języku programowania Baltie 3 organizowany z użyciem platformy konkursowej – 5 uczestników.

 

Konkursy chemiczne

1)    Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie – 2 uczestników

Daria Krawczyk 3d – wynik bardzo dobry.

 

Konkursy biologiczne

1)    Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI Panda – 11 uczestników

2)    Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Albus – 42 uczestników: Joanna Możdżeń 3b – laureat VII miejsce, Filip Struzik 3a, Gabriela Rogowska 3d, Alicja Kawala 3a – wyróżnienia.

3)    Ogólnopolska Olimpiada Olimpus – sesja wiosenna 2013- 31 uczestników

4)    „Nie bądź bierny – naucz się pomagać” organizowany przez Gimnazjum w Dąbrówce

Etap międzygimnazjalny  - 2 drużyny 4 osobowe

 

Konkursy  języka angielskiego

1)    Ogólnopolski konkurs językowy Oxford – Olimpiada Wiedzy ARCHIMEDES – 19 uczestników:

Zuzanna Filipek 2a – laureat II stopnia, Jakub Mucha 2a, Aleksander Londo 2a- laureaci IV stopnia, Natalia Kołodziej - laureatka III stopnia, Gabriela Rogowska 3d- laureatka IV stopnia

2)    Szkolny konkurs języka angielskiego „ J’m excellent at English paraphrasing” - 14 uczniów:

I miejsce – Gabriela Kupiec, II miejsce - Gabriela Rogowska, III miejsce – Zuzanna Filipek

3)    Szkolny konkurs – tradycje wielkanocne w Polsce i Wielkiej Brytanii – 2 uczniów: Gabriela Rogowska– I miejsce, Angelika Szymańska– II miejsce

4)    Szkolny konkurs – tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i Wielkiej Brytanii- 4 uczestników: Natalia Możdżeń 1a – I miejsce; Klaudia Sumara  1b- II miejsce; Mariola Twardosz  1b- III miejsce.

5)    II Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów organizowany przez Zespól Szkół nr 1 w Bochni

Kategoria  klasy I i II: Zuzanna Filipek –I miejsce, Aleksander Londo – I miejsce, Aleksandra Walawska – II miejsce

Kategoria klasy III: Gabriela Rogowska – II miejsce, Alicja Kawala – III miejsce

6)    X powiatowy  konkurs piosenki obcojęzycznej „LINGUA ET MUSICA” w Nowym Wiśniczu:

1 solistka, 1 zespół

7)    IX Powiatowy konkurs recytacji poezji i prozy angielskiej „In Memory of  Emily Dickinson” organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Bochni – 3 uczestników: A. Kawala 3a – III miejsce, G. Rogowska 3d- wyróżnienie

8)    XX Wojewódzki Przegląd – Konkurs B L I Ż E J Ś W I A T A organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego w Krakowie – Witkowicach pod patronatem: Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały (małe formy teatralne) – 10 uczestników

9)    VI ogólnopolski konkurs językowy na anglojęzyczną kartkę z pamiętnika DAY by Day organizowany przez Szkołę Języków Obcych Glossa- Kraków- Alicja Kawala 3a- I miejsce

 

Konkursy biblioteka i świetlica

1) Miedzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Nasza Europa” organizowany przez Gimnazjum nr 2 w Bochni - 6 uczestników – drużyna : Maxymilian Truś , Patryk Szydłowski, Krzysztof  Migdał  2e - I miejsce

2) Konkurs na najciekawiej przeprowadzone obchody Dnia Solidarności Miedzypokoleniowej(sesja Europa w centrum uwagi) – 18 uczestników

 

Konkursy plastyczne

1)    Powiatowy konkurs plastyczno-fotograficzny „Pani Jesień” organizowany przez MDK w Bochni-                etap szkolny -23 uczniów;

etap powiatowy-14uczniów:

Alicja Kawala 3a II miejsce- laureat, Joanna Leśnik 3b, Maria Wojtowicz 3a- wyróżnienia

2)    Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kolory zimy” organizowany przez MDK w Bochni-

etap szkolny -21 uczniów;

etap powiatowy-10 uczniów: Joanna Możdżeń – III miejsce- laureat

3)    Wojewódzki konkurs Anglo-Artystyczny „Calligram” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie

etap szkolny: 97 uczniów

etap wojewódzki: 10 uczniów

4)    Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionu w Warszawie i Wydział grafiki ASP w Warszawie

etap szkolny : 5 uczniów

5)    Powiatowy konkurs plastyczny „Zaczarowane Miasto” - etap szkolny :37 uczestników; etap powiatowy – 8 uczestników: Alicja Kawala 3a, Joanna Możdżeń 3b, Karolina Surma 2d- wyróżnienia.

6)    Powiatowy konkurs plastyczny „Medal z okazji 760-lecia Bochni” organizowany przez PiMBP w Bochni – etap szkolny: 163 uczestników, etap powiatowy: 18 uczestników, Jarosław Buszko –laureat II miejsce.

7)    Powiatowy konkurs Młodzi Plastycy 2013- konkurs i przegląd twórczości dzieci i młodzieży organizowany przez MDK w Bochni- etap miejski 4 uczestników(nie przyznano głównej nagrody tytułu Młody Plastyk)

 

Konkurs ekologiczny „Zbierajmy zużyte baterie” – I miejsce w kategorii gimnazja .

Najlepsi zbieracze w szkole: Norbert Miękina 600 sztuk, Kacper Dudzik 431 sztuk i Hubert Rydz 174 sztuki

 

Fotoreportaż - tutaj

 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Sobota
15 Grudnia 2018
Imieniny obchodzą
Celina, Fortunata, Ignacy, Iga, Ignacja,
Żegota, Krystiana, Nina, Walerian,
Waleriana, Wolimir

Do końca roku zostało 17 dni.
Zodiak: Strzelec